Home
English
Czech
Czech

Strnadlovi z Trojanovic Vás zvou na
6. setkání Strnadlů

které se uskuteční dne 25. července 2015 v areálu Jezdeckého klubu v Trojanovicích u pana Miroslava Strnadla.

 

08:00-10.00    Příjezd a prezence účastníků

10.00-10:30    Přivítání účastníků setkání - Mgr. Martin Trubač - mistostarosta obce Trojanovice

                     Drahomír Strnadel - hlavní oranizátor

10:30-12:00     Skupinové foto, prohlídka areálu jezdeckého klubu (možnost jízdy na koni/poníkovi)

12:00-14:00     Oběd - valašský guláš

14:00-15:00     Mše v kostele Sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm

16:00-18:00     Návštěva Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích

                      Výstava fotografií PaeDr. Zdeňka Šrubaře

19:00-20:00     Večeře v hotelu Beskyd

20:00-22:00     Večer s cimbálovou muzikou KOTCI - primáš Ing. Arch. Aleš Jílek

 

V neděli 26. července pro zájemce zájezd do funkčního mlýna v Bernarticích nad Odrou (v 18. a 19. století jej vlastnil rod Strnadlů)

 

Účastnický poplatek: 200.00 Kč na osobu (oběd, večeře, autobus, fotograf), děti (5-15) 100.00 Kč, mladší 5ti let zdarma

 

Telefon: +420 556 836 511

Drahomír mobil: +420 608 129 835, email: drahomir.strnadel@seznam.cz

Eva mobil: +420 608 549 370, email: eva@mikov.com